Vi vill ha insyn i Solnas byggande

I Solna är alla partier, från Moderaterna till Vänsterpartiet, överens om att Solna ska växa. Men om man, som vi socialdemokrater och miljöpartister, också vill att Solna ska vara både socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart, så krävs ett annorlunda tillvägagångssätt än det som Moderaterna i Solna använt under sina 19 år vid makten.

Moderaterna gör upp om Solnas framtid med enstaka enorma byggföretag bakom stängda dörrar– det handlar om att krama ut maximalt pris för (ofta) gigantiska markytor. Detta tillvägagångssätt hindrar konkurrens, något som Moderaterna annars ofta påstår sig värna, och resulterar i de dyraste tänkbara lägenheterna. Och ingen insyn får oppositionen heller förrän förslagen är färdiga. Det…

Läs mer

Minskad turtäthet i Ulriksdal inget annat än dumhet

Att minska turtätheten i en växande stad som Solna är inget annat än dumhet. Socialdemokraternas krav i frågan om skip-stop har alltid varit att det inte skulle resultera i försämringar. Det moderatledda landstinget har med andra ord inte varit tydliga gällande den minskade turtäthet - vilket kommer drabba Ulriksdals station nästa år.

När Trafikförvaltningen redogjorde för tidtabellen 2018 i början av hösten framkom det att turutbudet i högtrafik till Solna station förblir oförändrat (8 avgångar per timme) men att Ulriksdals station halveras (4 avgångar per timme). Att minska turtätheten så drastiskt i en växande stad som Solna anser vi vara inget annat än dumhet. När Solna fick…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Levande städer kräver jämlikhet

Byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M) skrev i Vi i Solna 5/8 en insändare där han redogjorde för varför det är bra att det byggs fler bostäder i Solna. Att det behövs fler bostäder i Solna är alla partier i Solna, med undantag för Sverigedemokraterna, överens om. Men där slutar likheterna mellan Socialdemokratisk och Moderat stadsbyggnadspolitik.

För oss Socialdemokrater är bostadspolitiken mer än antalet bostäder. Bostadspolitiken ska bidra till att skapa jämlika samhällen där människor med inkomst, ålder och bakgrund kan mötas i vardagen. Vi är därför kritiska till att Moderaterna bara bygger dyra bostadsrätter i Solnas nya stadsdelar. De senaste 10 åren har över 93 % av alla bostäder som…

Läs mer
facebook Twitter Email