Kyrkovalet 2017

Vi socialdemokrater vill fortsätta arbeta för att Svenska kyrkan ska vara en för alla öppen och engagerad folkkyrka. När stress och orättvisor ökar i samhälle och miljö måste kyrkan vara tydlig i både ord som gärning.

Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi därför arbeta för:

  • En kyrka som värnar om alla människors lika värde och rätt
  • En öppen och välkomnande folkkyrka
  • En kyrka som är Sveriges bästa arbetsgivare

Vår idé om en öppen och samhällsengagerad folkkyrka hotas nu av grupper som istället vill göra kyrkan inåtvänd och sluten. Därför behöver vi vara många som står upp för allas lika värde och rätt, med respekt för t ex HBTQ-personers möjlighet att delta i kyrkliga handlingar. Vi vill försvara idén om en kyrka som ser och möter människor i nöd, både i Sverige och runt vår jord.

Därför ber vi dig lova att gå och rösta den 17 september!

Tala med vänner och bekanta om kyrkovalet så att också de förstår och lägger sin röst på socialdemokraterna. Låt oss tillsammans hålla de mörka krafterna ifrån oss, fortsätta se till att Svenska kyrkan utvecklas som en öppen och demokratisk folkkyrka med det kristna kärleksbudskapet i centrum.

Om du ger dessa löften, lägger din röst och får fler att gå till valurnorna, kan vi socialdemokrater fortsätta vara en stark stämma för allas lika rätt och värde.

facebook Twitter Email