(S) Arenarapport: 10 år av slöseri

    Äntligen har vi fått beskedet att Solna stad nu lämnar sitt ägande i Friends Arena. Det gläder oss att Moderaterna kommit till samma insikt som vi Socialdemokrater haft från projektets början – Solna stad ska vara hemkommun för Sveriges nationalarena, men inte äga den. En arena av denna storlek är ett högriskprojekt som…

Läs mer

En av fyra elever klarar inte skolan i Solna – Statusrapport för Solnas skolor 2016

  Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering 23 av 26). Endast tre kommuner har lägre andel barn som klarar grundskolan än Solna.  Inte ens barn till högutbildade…

Läs mer

Solna rasar i lärarförbundets skolrankning – en skola i fritt fall?

Lärarförbundets gör årligen en rankning utifrån 13 olika kriterier inom skolans värld. Solna faller med 44 placeringar till plats 212 av 290 kommuner i hela landet. Detta är mycket oroande och ett uselt resultat för en kommun med bra förutsättningar. Inte sällan hör vi i debatten här i Solna att eleverna har höga betyg  i Solna,…

Läs mer

Hyresrätter och kultur på Solnas bästa läge – Så bygger vi en socialt hållbar stad

Alla människor ska ha rätt till ett bra boende. Vi ser den akuta bostadsbristen och den utbredda segregationen i Stockholm och Solna som ett politiskt misslyckande. Vi är bekymrade över att se hur Moderaterna omvandlar Solna till en kommun endast för de välbärgade och hur barnperspektivet saknas när nya stadsdelar planeras. Skrytbyggen prioriteras framför välfärdssatsningar…

Läs mer

Att passera anständighetens gräns

Moderaterna i Solna påstår sig ha vidtagit ökad p-övervakning för att förhindra olovliga parkeringar. Syftet säger de är att ”lagen ska gälla lika för alla”. Detta skriver socialnämndens ordförande i en debattartikel. För några veckor sedan blev vi uppringda av en journalist och som frågade hur vi såg på Moderaternas utspel om just ökad p-bevakning…

Läs mer

Bostadspolitiska klargöranden i Solna

Sara och jag har tagit del av byggutvecklingen genom länsstyrelsens rapport Uppföljning av bostadsbyggandet (2015:7). Vi fann då att äganderätterna(småhus) som färdigställs mellan 2010-2013 var fler än hyresrätterna. 88 äganderätter mot 84 hyresbostäder, men förför allt att det ensidigt byggdes bostadsrätter, nämligen 306 i snitt per år. Det motsvarar närmare 80 %. Vi har därför…

Läs mer

Samuel skriver om sin stadshuspraktik.

Hej! Mitt namn är Samuel Eriksson Dahlberg och under fyra dagar fick jag praktisera hos Arne och Sara. Jag är själv mycket politiskt intresserad och det verkade oerhört intressant att välja politiker som karriärval, så jag bestämde mig för att helt enkelt prova på det! Det första intrycket jag fick var att man jobbar i…

Läs mer

Cykelplanen en bra ambition, men missar målet

Beslut om ny cykelplan för Solna togs på kommunstyrelsen  av maj. Det är bra att Solna lägger krut på cykelfrågorna. Vår analys av cykelplanen är dock att den missar flera viktiga mål. Den bygger på en redan föråldrad kartläggning och de missar målet i flera lägen att ta vara på befintliga investeringar i tunnlar under…

Läs mer

Moderaternas ideologiska övertygelse har bromsat tusentals hyreslägenheter i Solna de senaste 10 åren

      För en tid sedan skrev vi Socialdemokrater en debattartikel om hur viktigt det är för ett socialt sammanhållet Solna att det byggs hyresrätter i kommunen. Torsten Svenonious, ordförande (M) i byggnadsnämnden i Solna, svarade i sin replik med att påstå att från politiskt håll kräva hyresrätter skulle bromsa byggtakten i Solna. Det…

Läs mer

Tunnelseende råder för ökade ekonomiska skillnader

Fler och fler larmrapporter kommer nu om de ökade inkomstskillnadernas negativa konsekvenser för samhället i stort. Vi har pekat på ett samband som vi ser i förhållande till bristen på hyresrätter i Solna. Vi blir mindre och mindre en stad för alla, då det ställs högre och högre krav på ekonomisk insats för att få…

Läs mer
facebook Twitter Email